Onze loge

Wat bindt en verbindt ons met elkaar bij loge Branding? Wat zoeken wij en wat vinden wij daar?

Wij zijn een kleine, maar zeer actieve, vereniging en vormen samen een broederschap. Bij ons samenzijn staat, naast gezelligheid, de wens voorop samen te werken aan onze groei als mens. Een belangrijk symbool voor ons is de onbewerkte steen, die wij bewerken, en proberen in te passen in het groter geheel. De steen zijn wij, het groter geheel is de samenleving.

Juist omdat wij zo verschillend zijn qua leeftijd, achtergronden en beroep zijn onze bouwprocessen zo boeiend. Boeiend om aan te werken, maar ook boeiend om met en van elkaar te leren en onze ervaringen met elkaar te delen. Dit doen wij bijvoorbeeld tijdens het voordragen van lezingen, ook wel ‘bouwstukken’ genaamd. Onderdelen van onze levenservaring of levensvraagstukken wordt dan in discussie met elkaar besproken en uitgediept. Dit gebeurt in vertrouwen en met respect voor elkaars mening. Alles is bespreekbaar met uitzondering van politiek en religie.

Het gebruik van symbolen zoals de bouwsteen en het met elkaar opvoeren van rituelen spelen een belangrijke rol in de loge. Terugkerende symbolen en ritualen begeleiden ons door ons bestaan als vrijmetselaar. Het zijn symbolen en ritualen die wij delen met mensen over de hele aarde. Met de tijd krijgen deze symbolen en ritualen een andere en dikwijls diepere betekenis voor ons. De terugkerende symbolen en ritualen geven ons houvast en de mogelijkheid makkelijk met elkaar ervaringen en ideeën te delen. De symbolen en rituale begeleiden ons op onze zoektocht naar zelfkennis. Zij binden onze bijeenkomsten aan elkaar en verbinden ons als mens met elkaar.

Onder vrijmetselaars en niet-vrijmetselaars wordt veel gespeculeerd over de oorsprong van de vrijmetselaarij. Ook wij zijn geïnteresseerd in de ontstaansgeschiedenis van de vrijmetselarij. Geschiedenis en ideeëngeschiedenis, literatuur, muziek en wetenschap, filosofie en maatschappelijke discussies hebben een vaste plaats in ons samenzijn.

Wij komen wekelijks bij elkaar voor een groot deel van het jaar. Wij bezoeken andere loges en voelen ons over het algemeen zeer betrokken bij het wel en wee van onze medemens en medebroeders.

Loge Branding heeft de ANBI-status.` 

Wat vrijmetselarij is? Hier wordt een uitleg gegeven op Castricum TV.
Vrijmetselarij in 4 minuten