Bijeenkomsten

Als vrijmetselaars hebben wij ons georganiseerd in loges. De loge biedt ons de mogelijkheid in veiligheid en vanuit saamhorigheid te werken aan ons eigen ontwikkeling. De loge komt in twee soorten bijenkomsten bij elkaar. De ‘Comparitie’, een avond waarop wij openhartig met elkaar van gedachten wisselen over uiteenlopende vraagstukken en in de zogenaamde ‘Open loge’. Open loges zijn ceremoniële bijeenkomsten die plaatsvinden in een speciale ruimte in het logegebouw.

Comparities

Ongeveer drie keer per maand houden wij in onze ruimte in Castricum een comparitie. Tijdens deze comparities worden eerst de bestuurlijke zaken behandeld. Vervolgens houdt één van de leden of iemand van buiten de loge een ‘bouwstuk’; een korte lezing over een door hem gekozen onderwerp. Deze korte lezing kan gaan over maatschappelijke onderwerpen, maar ook over de vrijmetselarij.

Na de voordracht wordt met de spreker over zijn bouwstuk ‘gecompareerd’; de leden kunnen hun gedachten over hetgeen is gezegd vergelijken met de mening van medeleden.

Na afloop van de gedachtewisseling volgt de sluiting van het officiële deel van de avond. Daarna is er, onder het genot van een drankje, de mogelijkheid om na te praten over het voorgedragen onderwerp of andere onderwerpen.

Open loges

Voorts zijn er  de Open loges, waarin nieuwe leden worden ingewijd tot leerling-vrijmetselaar, een leerling wordt bevorderd tot gezel of waarin de verheffing van een gezel tot meester plaatsvindt. Deze bijeenkomsten vinden gemiddeld eens per twee maanden plaats in een gebouw in Velsen. De open Loges hebben een ceremonieel karakter en verlopen volgens een vaststaand rituaal in een speciaal daarvoor geëigende ruimte, de Loge of Werkplaats genaamd. Daarbij kleden de leden zich in donker kostuum, smoking of rok. Ze dragen daarbij hun schootsvel en witte handschoenen. Na afloop vindt een zogeheten Tafelloge plaats waar men in een minder plechtige sfeer het glas heft met elkaar en van het Broedermaal geniet.