Loge Branding had landelijke primeur

Op donderdag 24 november gaf Paul Marselje, lid van het hoofdbestuur van de Nederlandse vrijmetselarij, voor het eerst in Nederland een unieke publieke lezing over vrijmetselarij. Hij zei onder andere: “Het de hoogste tijd dat we in alle openheid naar buiten treden met onze methode tot verdraagzaamheid.”

Deze avond in De Eenhoorn in Bakkum, waar ook niet-vrijmetselaars welkom waren, werd druk bezocht. Het gebouw was voor dit doel bijna te klein. Marselje maakte details bekend over het nieuwe tijdschrift Vrijmetselarij, dat deze maand voor het eerst voor iederéén verkrijgbaar is.

Marselje gaf de historie weer en legde uit waarom Vrijmetselarij meer dan ooit actueel is. “We dénken in Nederland dat we ´tolerant´ zijn, maar stilletjes aan zijn we weer verdeeld in ‘zuilen’ met strikte, soms fundamentalistische denkbeelden.”

“De Vrijmetselarij gaat daar tegenin en zoekt naar datgene wat vereent en niet wat verdeelt. In wederzijdse verdraagzaamheid vergelijken we elkaars’ standpunten, compareren, zoals we dat noemen.” De Castricumse loge Branding liet, tot enthousiasme van de bezoekers, in alle openheid zien hoe dat gaat.

Neem voor meer informatie contact met ons op: e-mail