contact

comparities: Dorpsstraat 113, 1901 EK, Castricum

O:.L:. : Torenstraat 2a, 1981 BC, Velsen-Zuid

instructie: zoals onderling afgesproken

Bijeenkomsten zijn besloten, met uitzondering van de Avond voor Belangstellenden.

Bent u lid van een andere loge, meldt u zich dan aan bij Br:. Secr:. om te komen visiteren via bovenstaande knop