«
»


‘Het Verloren Symbool’ en de Vrijmetselarij

Het Verloren Symbool in Castricum

Lezing over Dan Brown en de Vrijmetselarij

Ook Dan Brown’s nieuwste boek Het Verloren Symbool gelezen?
Wat zijn de feiten en wat is fictie?

Op 19 november jl heeft de heer Paul Marselje een inleiding gegeven over Dan Brown’s laatste boek ‘Het Verloren Symbool’ en de Vrijmetselarij. Paul Marselje is zelf meester-vrijmetselarij en is daardoor bijzonder goed in staat gebleken om de feiten van de fictie te onderscheiden. Zelf noemt hij het ‘realistisch fictie’.

Zeker niet alles is waar wat Dan Brown in zijn boeken schrijft over de Vrijmetselarij, soms is het zelfs aantoonbare onzin. Daar staat echter tegenover dat Dan Brown op een boeiende en intrigerende wijze de Vrijmetselarij gebruikt als decor in een verhaal dat miljoenen mensen wereldwijd weet te boeien. Belangrijk hierbij is dat hij dit doet met respect jegens de riten en gebruiken die de Vrijmetselaars er al eeuwenlang op nahouden. Een goed voorbeeld hiervan is de gang van de duisternis naar het licht, hetgeen een thema is dat binnen de Vrijmetselarij een belangrijke rol speelt. Op subtiele wijze maken de verschillende hoofdpersonen in het verhaal deze gang ook.

Waar de ‘echte’ Vrijmetselarij zich wel duidelijk in onderscheid van die in het verhaal, is op het punt van de personen die lid zijn van de orde. Dan Brown bedient zich in zijn verhalen van verschillende vrijmetselaars die ‘machtige posities bekleden in de buitenwereld’. In werkelijkheid spelen opleiding en maatschappelijke status geen enkele rol. Het enige wat de orde van haar leden verlangt is dat zij bekend staan als een goed, eerlijk en betrouwbaar mens en dat zij blijk geven van een tolerante levenshouding.

Symboliek en rituelen komen zowel in de Da Vinci Code als Het Verloren Symbool veelvuldig voor. Vooral de oorsprong van de Vrijmetselarij en de bronnen waaraan het zijn vorm en inhoud ontleed, worden in het boek vaak aangehaald. Zoals Dan Brown het uitlegt zit daar zeker een kern van waarheid in, maar er wordt zeker geen bloedrode wijn uit schedels gedronken. Welke symbolen en rituelen in werkelijkheid wel worden gebruikt kan ongetwijfeld worden gevonden in boeken of op internet. Deze feiten zullen de lezer echter weinig zeggen zolang hij deze zelf niet heeft gebruikt of ervaren. Vandaar dat alleen een vrijmetselaar zelf de ware betekenis kent van de symbolen en rituelen en deze zal vervolgens voor iedere vrijmetselaar weer verschillend zijn…

Heeft u de lezing gemist? Zie voor data en locaties: http://www.marselje.nl/danbrown