Open avond

Meet & Greet Vrijmetselaars Castricum 

Woensdag 05 April 19:30u

De leden van de Castricumse vrijmetselaarsloge “Branding” houden op 5 April een avond voor belangstellenden.

De vrijmetselaar komt in loge om beter mens te worden. Niet om beter te worden dan een ander, maar om zichzelf te verbeteren. Vrijmetselarij is geen sekte of geheim genootschap. De Orde van Vrijmetselaren is een democratische vereniging, waarvan de leden streven naar verdieping van inzicht. De vrijmetselarij onderscheidt zich van andere organisaties op dat terrein door haar bijzondere methode van werken.

We tonen die avond wat vrijmetselaarsarbeid is. De geheimen van de vrijmetselarij? Die avond worden ze (een stukje) duidelijk(er).

Locatie van de bijeenkomst is de pastorie naast de Pancratiuskerk, Dorpsstraat 115, 1901 EK Castricum.

Vanaf 19:30 staat koffie en thee voor u klaar, de avond start om 20:00u